tilbake til førstesiden

 

          Media: Omtale & egne skriverier

 

 

Deltagelse på festivalen Sjaman Gathering 2011 med healingdemonstrasjon:

 

http://sjaman2011.huldrehaugen.no/no/program/83-torstein-simonsen

 

 

Visjon nr 2/2012 - "Reisen til det hellige fjellet" 

 

Del 1, 2, 3, 4 & 5 

 

 

Rana Blad, 7. sept-2012 - "Naturvandring i mytisk landskap"

 

1.del (bilde & overskrift) & 2.del

 

 

Helgeland Arbeiderblad: Intervju 15. mai-2010:

 

"Medisin på flere plan"

 

 

Flux nr...  2005: "Musikkens mysterier"

 

Inspirert av jazzlegenden John Coltrane

 

Del 1, 2 & 3

 

 

Intervju i bladet Medium, oktober-2011:

 

http://mittmedium.no/article/2011/10/10/torstein-simonsen-38-er-sjaman-og-klarsynt-bruker-naturen-for-a-holde-seg-i-indre-balanse/