KONSEPT   for   KURS & MEDITASJONSGRUPPER 

           

                               kveldsgrupper og helgekurs

 

 

                                           

 

  - Meditasjon & bevegelse: En enkel og uhøytidelig gruppe, med fokus på avslapning og

                                         selvhelbredelse.

 

    Dette er beregnet for de som ønsker en trygg og rolig form å finne indre stillhet på.

    Utgangspunktet er lekent og inkluderer enkle bevegelser. Slik åpnes det for flyt.

    Veiledet og stille meditasjon, samt energiøvelser.

    I denne gruppa bruker jeg ikke trommer (bortsett fra evt på oppfordring)

 

 

 

  - Lyden som beveger sjelevannet: "En interaktiv meditasjons-jam" i møtet mellom

                                                     lek, fri & spontan musikalsk utfoldelse og sjamanistisk

                                                     seremoni

 

     I denne gruppa bruker vi lyd og bevegelse aktivt. Vi vekker den ville kraften, og bruker

     energien fra dette til å komme dypere inn i oss selv. For å være "vill og gal" på en god

     måte, trengs det en ramme av trygghet og ro, samt et fundament, et forankringspunkt. 

     Å åpne for kraften gjennom lek, lyd og spontanitet er svært effektivt, og artig.      

 

 

 

  Trommereiser og grunnleggende sjamanisme

 

     Trommereiser, energiarbeid og meditasjoner for å oppøve kontakt med kraftdyr, indre

    hjelpere, symbolforståelse og mytesinnet.

 

 

 

  - Seremoni for sangsvanen: En sjamanistisk healingseremoni som legges til

                                           meditasjonsgrupper (ca 40-60 min)

                                        

 

    Dette er en healingseremoni, sjamanistisk i formen, som har svanen som mål og middel.

    Utgangspunktet for denne enkle seremonien, er en serie med indre (indre/ytre)

    erfaringer med svaner. Det er min opplevelse at denne seremonien er resultatet av

    noe som er gitt meg (ikke noe som er "tenkt ut")

    Erfaring har vist at denne seremonien passer best i grupper på 8-10 stk eller flere.

    I den rette settingen kan en god kraft åpnes, og spennende og fine healinger kan skje.

 

    Les mer om erfaringene som ledet til dette her

 

 

 

   - Utesitting: å lære av  naturen og det mytiske landskapet 

 

     Det blir arrangert utesitting i 2013. Mer informasjon om tid og sted kommer.

     (Varighet: ca 5-6 dager)

 

     Utesitting er en gammel tradisjon, kjent under ulike navn i mange kulturer.

     En kort og poetisk beskrivelse kan være "å gå ut i det mytiske landskapet for å

     vekke sjelen".

 

 

 

 

 

 

   (mer ord...)

  

   DEN NORDNORSKE FJELLVEIEN:

 

   Et forsøk på å beskrive den røde tråden i det jeg driver med er

 

               ønsket om å forene "noaidekunst & nonduality"

 

 

   "Noaidekunst" er den lokale sjamanismen i nord, forankret i fjellene og naturen.

   "Den nordnorske fjellveien" kan være forslag til en betegnelse, som "urmedisin"

    også er det.

   For meg er dette noe som hovedsaklig oppstår inne i en person når denne er i kontakt med  

   kraften. Det er noe som må gjenskapes, nyskapes, erfares og leves på nytt og på nytt.

   Det er ikke nok å etterape noe gammelt.

 

   Nonduality - eller "ikke-dualisme" - er den indre enhetstilstanden. Å vekke, realisere,

   det indre selvet, essensen.

   Dette knyttes gjerne til de store verdensreligionene, eller østlig mystikk. Men erfaringen

   er den samme uansett hvor du bor. Alle former, "ismer", er bare som ytre rammer å regne.

   Den indre erfaringen overskrider rammene.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tilbake til forsiden