tilbake 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

           HEALING

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                HEALING

 

 

 

    Healing er å hjelpe kroppen så den kan helbrede seg sjøl.

   Det er alltid kroppen selv som helbreder. Arbeidet er å lage

   et rom hvor dette kan skje.

 

   Til dette anvender jeg noen ganger lyd. Stemmen,

   rasler og trommer. Jeg jobber også mye i stillhet.

   

   Arbeidet består i å koble seg på (Kraften) og så formidle videre.   

  

   Humor er ofte en del min måte å jobbe på. De som kommer til meg  

   skal føle seg trygge.

 

   Jeg er seriøst, og vektlegger sunn grensesetting. 

   Etikk og konfidensialitet er en selvfølgelig del av arbeidet.

   Alt dette er en forutsetning for å holde på med slike ting.

 

  Ta også kontakt for evt hjelp over telefon.