1.  

                                GRUNNTANKE - FILOSOFI - KJERNEIDEER

Hvis man ønsker å jobbe med mennesker, enten det er i meditasjonsgrupper eller i forhold til healing o.l., så kan det være greit å reflektere over hvilke prinsipper og idealer man tilstreber å følge.

 

En oppsummering av kjerneverdier: fred, likeverd & respekt - også for naturen

 

Fred. Harmoni.

Healing, meditasjon o.l. skal først og fremst hjelpe oss til å finne ro og gi grunnlag for en følelse av tilfredshet. Lykke er når vi ikke trenger noe. "Her, nå - alt er som det skal være".

Det skal ikke legges skjul på at "bransjen" ofte dreier seg om fenomener. Det spektakulære, eksotiske og spennende. Slike ting kan være fint av og til - kanskje kan vi se på det som krydder. Det kan skaffe overskrifter i ukebladene, men hjelper oss sjelden i å finne roen. Fenomenene har en tendens til å forsterke det isolerte jeg`et. "Jeg" vil hele tiden ha mer, trenger det ene, og det andre.

 

Likeverd. "Ikke-hierarki"

Hierarki-tenkning, "nivåer" og jag etter status ligger innebygd i oss. Ego. Det er grunn til å være oppmerksom på disse tingene. Vi har ego, men kan hjelpe oss selv og andre med å ta det med en klype salt ;-)

Vår moderne sivilisasjon er dominansorientert. Det er åpenbart at dette skaper uro og ubalanse, både innvendig og utvendig. Det hierarkiske tankesettet leder i verste fall til fascismen. Hierarki - om det ikke er flytende, omskiftelig, spontant & midlertidig som i naturen - er en form for undertrykkelse, vold.

 

Respekt er et selvfølgelig ideal. Dette prinsippet bærer i seg ikkevold, som strekker seg forbi kun fysisk vold, til å inkludere psykisk, verbal etc. Disse prinsippene bør gjelde begge veier - også mot og for oss selv. Livsgleden har et krigerhjerte. Kamp, forsvar når det trengs.

 

I forlengelsen av dette kommer automatisk -

Vern av naturen. Å verne livsgrunnlaget er sunn fornuft. Det er en selvfølge. Når dette fremstår som "mindre viktig", er det noe som hindrer klar, våken persepsjon. Ignoranse. "Rykk tilbake til start". Helbred ignoransen, og begynn erkjennelsesforløpet på nytt.

At vern av naturen kan kombineres med en fortløpende, uhemmet økonomisk vekst er tull. Det fins ingen som helst mulighet for dette med dagens økonomiske system. Vi trenger en økologisk økonomi, en økonomi basert på ressursene i naturen, ikke på tall, spekulasjoner og renter.

 

Idealer å strekke seg mot er bra. Vi trenger det. Men man kan bli for flink og god. Alt med måte. Å gi faen er en egen form for medisin. Som all medisin må den porsjoneres med omhu...

 

tilbake til forsia