FOREDRAGSKONSEPT:

 

                  NATUREN SOM MYTISK LANDSKAP

                              -    Om å erfare det hellige i naturen

 

At naturen kan gi mye er velkjent. Mer enn trim, vågale ekspedisjoner og dyrt utstyr, ligger nøkkelen i vår egen innstilling og åpenhet for å erfare livet i flere farger. Jeg ønsker å rette fokuset mot den gamle kunnskapen, en kunnskap som sier at vi kan erfare naturen som Mysteriet, som et større selv, og lære direkte av den. 

 

Vi trenger å gjenopplive et dypere forhold til naturen. Begynnelsen er erkjennelsen av at den er vårt eksistensgrunnlag. Den indre tomheten mange opplever er et resultat av mangel på samvær med de dypere kreftene, et samvær som må komme fra et annet sted enn frykt og blind tro. Vi snakker om en direkte erfaringsvei.

 

Metodene man bruker kan delvis uttrykkes gjennom begrep som væren, og ikke-handling. Men ord og begreper kan aldri erstatte følt erfaring.

 

Kort om temaene:

 

- Når indre og ytre natur møtes. Synkronisitet - "meningsfylte tilfeldigheter".

 

- Magisk tenkning – positivt og negativt - og tankens opphør.

 

- Naturen som speil. Å søke svar i åpenhet, og se dem foran sine egne øyne.

 

- Det ”innvendige” aspektet ved miljøvern.

 

- Kan man berøre den gamle tidens animisme, og gi den en ny, levende form som løfter den forbi overtro og dualisme?

 

- Fra tradisjonelle stammefolks perspektiv er vi et samfunn uten effektive innvielsesriter: Vi blir gamle og dør, men uten å bli voksne først.

 

- Er forbrukersamfunnet - inkludert alternativindustrien - et kollektivt fjortisfenomen?

 

- Hvordan naturen kan hjelpe oss til aktualisering av menneskelig potensiale.

 

 

Målet er både å underholde og provosere, men aller mest å lage et magisk rom hvor disse tingene får liv og blir mer enn bare ord og oppramsinger.

 

Passer for grupper på mellom 10 og 30 stk. Ta kontakt.

 

 

tilbake