Egenmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrett av et møte med leire sommeren 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

til førstesia

I sammenheng med utviklingen av disse nettsidene har jeg lett etter de rette ordene, for å uttrykke det jeg driver med.

 

Mystikk er den indre erfaringsveien hvor målet er å oppleve Virkeligheten. Virkelighet med stor V - det vil si forbi alt man tror, antar, har lært og tar som en selvfølge.

 

Jeg søker mystikken, med utgangspunkt i sjamanismen.

 

Det har blitt sagt at utgangspunktet ikke er så viktig, for forskjellene forsvinner når man berører målet. Målet er en indre enhetstilstand.  

 

Bortsett fra evt de litt fremmedartede ordene, så er det ikke noe spesielt med dette.

 

Litt mer om praksisen:

 

Det kan f.eks foregå ute i naturen, eller hjemme i en stol. Vanligvis er det ytre forløpet så enkelt som at jeg sitter helt stille, eller så stille som jeg kan. Det indre forløpet er  beslektet - en søken etter stillhet.

 

Hverdagssinnet er som vann, det skvulper over ved den minste bevegelse. Det dypere sinnet er derimot som honning. Det beveger seg nesten ikke i det hele tatt, selv ved kraftige påvirkninger.

 

Hvis man skal fortsette den tankegangen, så er det mye mer behagelig når sinnet er som honning! Ro, klarhet og oversikt. 

 

Når sinnet er som vann, så synes den eneste verdien i dette å være kontrasteffekten... Man motiveres for å øve mer...  :-)